Hardeman materialen units

Voor de Firma Hardeman uit Veenendaal hebben we een vier demonstratie units ontwikkelt die verschillende materiaaleigenschappen laten zien van materialen die bij de bouw van bedrijfspanden worden gebruikt.

Proces

 

De eerste unit laat zien hoeveel licht wordt doorgelaten bij verschillende materialen die in dakkoepels worden gebruikt. Op een lichtmeter is goed te zien wat bijvoorbeeld het  verschil is tussen kunststof en glas, mat en helder.

De tweede unit is een buigbank die het verschil in sterkte toont van verschillende bouwmaterialen. Hout, aluminium, staal. Teststaven worden opgespannen en belast. De doorbuiging is af te lezen op een schaalverdeling.

De derde unit toont de warmte absorptie van verschillende coatings op staalplaat. Testplaatjes worden gedurende een aantal minuten verwarmd. Duidelijk is te zien dat het ene plaatje veel sneller opwarmt dan het andere. Ook de eindtemperatuur is verschillend.

De vierde unit laat het verschil in condensvorming op plaatmaterialen die in dak constructies gebruikt worden zien. De testplaatjes worden sterk gekoeld. Onder deze plaatjes wordt water verwarmd. De condens die bij ontstaat slaat neer op de koude plaatjes. De verschillen tussen de materialen zijn duidelijk waarneembaar.