CAD/CAM

Met behulp van onze CAD/CAM, computer aided design en computer aided manufacturing software 3DZW zijn we in staat gecompliceerde 3D producten en matrijzen te tekenen en in dezelfde tekening de benodigde freesbanen te genereren.

In ons CAD-systeem kunnen we de gebruikelijke fileformaten importeren. IGS, Step, Parasolid, DXF, DWG

Voorbeelden