Privacy verklaring AVG

deel 1 – Inleiding

Hesselink IDAP verplicht zich uw privacy te beschermen en neemt haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de veiligheid van klantinformatie.

We zullen duidelijk en transparant zijn over de informatie die we verzamelen en wat we met die informatie zullen doen.

Dit beleid beschrijft het volgende:

Welke persoonlijke gegevens we over u verzamelen en verwerken in verband met uw relatie met ons als klant;

 • welke gegevens wij bewaren
 • Wat we met deze gegevens doen en aan wie we de gegevens overdragen/vrijgeven
 • Hoe we gegevens opslaan c.q. verwerken;
 • contact persoon,

Alle persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de Nederlandse en EU-wetgeving inzake gegevensbescherming.

deel 2 – Wat wij bewaren

Persoonsgegevens omvatten alle informatie met betrekking tot u waarmee wij u kunnen identificeren, zoals uw naam, contactgegevens, betalingsgegevens.

We kunnen persoonsgegevens van u verzamelen wanneer u een project bij ons heeft of een product of service koopt of wanneer u contact met ons opneemt.

We kunnen de volgende categorieën informatie verzamelen:

 1. Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, btw nummer of KvK nummer en bankrekeningnummers of andere betalingsgegevens;
 2. Informatie over uw aankopen van producten en services;
 3. Informatie die u met ons deelt via brieven, e-mails, chat, telefoongesprekken en sociale media.

deel 3 – Wat we met de gegevens doen

 1. Door persoonlijke gegevens te verstrekken gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat we deze mogen gebruiken om profileringsactiviteiten uit te voeren in overeenstemming met dit privacy beleid;
 2. we kunnen uw informatie doorgeven aan overheidsinstanties of handhavingsinstanties om aan wettelijke eisen te voldoen;

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook voor de volgende reden verwerken:

 • Om te voldoen aan wettelijke verplichting (facturatie, fiscaliteit);

We bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doeleinden waar deze voor worden verwerkt. Om de juiste bewaartermijn te bepalen houden we rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens.

We moeten ook rekening houden met perioden waarvoor we mogelijk persoonsgegevens moeten bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (bijv. met betrekking tot fiscaliteit)

Wanneer we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, zullen we deze veilig verwijderen of vernietigen. We houden ook rekening met hoe we in de loop van de tijd de persoonsgegevens die we gebruiken kunnen verminderen.

De gegevens worden niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie.

U hebt altijd het recht de bewaarde gegevens in te zien, te veranderen of laten verwijderen.

Bij klachten over het privacy beleid kunt u contact opnemen met Bas Hesselink via de contactgegevens op deze site en onderaan deze verklaring.

deel 4 – Opslaan van gegevens

voor het oplsaan van uw gegevens maken wij gebruik van

 • een email system
 • een boekhoud programma

Bas Hesselink, Hesselink IDAP

Tel: +31653436475

Email: info@bashidap.nl